ژنیکوماستی

نکات آماده شدن برای جراحی کوچک کردن سینه در آقایان

ژنیکوماستی یا بزرگ شدن بافت پستان مردان ، یک بیماری شایع است – تخمین زده می شود که  70 درصد […]

جراحی ژنیکوماستی (کوچک کردن سینه در آقایان)

جراحی ژنیکوماستی یا جراحی کوچک کردن سینه مردان امروزه به کمک آقایانی آمده است که به دلیل بزرگ بودن سینه […]