فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر محمد طاهر رجبی

دکتر محمد طاهر رجبی فوق تخصص جراح پلاستیک چشم و صورت، ایشان دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران […]

دکتر محسن فدایی

دکتر محسن فدایی یکی از برترین فوق تخصص جراحی پلاستیک در تهران می باشند.